กำหนดการสัมมนาโครงการบริหารจัดการและติดตามผลการรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ

กำหนดการสัมมนาโครงการบริหารจัดการและติดตามผลการรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ที่

ดาวน์โหลดที่นี่