ระบบยื่นขอรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ระบบยื่นขอรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ หรือระบบ TACC (Training Accreditation & Course Certification) เป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สถาบันอบรม และผู้ทรงคุณวุฒิ ในการยื่นขอรับรองหลักสูตร และยื่นสมัครเป็นผู้ประเมินหลักสูตร

ระบบยื่นขอรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตร ครั้งที่ ๕
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตร ครั้งที่ ๕ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตร ครั้งที่ ๕ อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตร ครั้งที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตร ครั้งที่ 4 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตร ครั้งที่ 4 อ่านเพิ่มเติม
กำหนดการสัมมนาโครงการบริหารจัดการและติดตามผลการรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ
กำหนดการสัมมนาโครงการบริหารจัดการและติดตามผลการรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ - อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตรครั้งที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตรครั้งที่ 3 - อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตรครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตรครั้งที่ 2 (19 กรกฏาคม พ.ศ. 2565) อ่านเพิ่มเติม
บัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล (Pool Lists) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (12 พฤษภาคม 2565)
บัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล (Pool Lists) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (12 พฤษภาคม 2565) อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตรครั้งที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตรครั้งที่ 1 ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตร โดย คณะกรรมการรับรองหลักสูตรการพัฒนากำลังพลด้านดิจิทัล อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ยื่นขอรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 2
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ยื่นขอรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 2 อ่านเพิ่มเติม
บัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล (Pool Lists) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (29 มีนาคม 2565)
บัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล (Pool Lists) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (29 มีนาคม 2565) อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ยื่นขอรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 1
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ยื่นขอรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 1 สดช. จะดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรผู้ยื่นขอรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ อ่านเพิ่มเติม

บริการรับรองหลักสูตร

บริการรับรองหลักสูตร
บริการรับรองหลักสูตร

บริการรับรองหลักสูตร แก่สถาบันอบรม เพื่อตรวจประเมินและรับรองคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สดช. จัดทำขึ้น

บริการรับสมัครผู้ประเมินหลักสูตร
บริการรับสมัครผู้ประเมินหลักสูตร

บริการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อคัดเลือกเป็น ผู้ประเมินหลักสูตร และร่วมมือกับ สดช. ในการตรวจประเมินหลักสูตรที่สถาบันอบรมยื่นขอรับรอง

บริการรายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองหลักสูตร โดย สดช.
บริการรายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองหลักสูตร โดย สดช.

บริการบัญชีรายชื่อหลักสูตรที่ผ่านการรับรองหลักสูตร โดย สดช. เพื่อเป็นข้อมูลให้ กับหน่วยงานภาครัฐ ในการดำเนินการด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่ข้าราชการ และบุคลากรภายในหน่วยงานของตน